Chào tất cả mọi người!

Haizzz, sorry các nàng, chỉ vì một vài sơ suất không đáng có của ta, từ hôm nay nhà của ta sẽ chuyển sang chỗ mới, địa chỉ là: tukhidonglai.wordpress.com

Còn đây là link các truyện trong nhà của ta:

Chồng trước bạo ngược của dục nữ (HĐ – hoàn)

Tình nhân một đêm của ma nữ (HĐ – hoàn)

Mai hoa hương khí mãn càn khôn (CĐ – chưa hoàn)

Tam cứu nhân duyên (CĐ – hoàn)

Trư yêu vượt tường (Huyền huyễn – chưa hoàn)

Hư  nguyệt hoa mãn (CĐ – hoàn)

Thu thủy dịch sắc (HĐ – chưa hoàn)

Đoản văn:

Đào yêu

Đoạn kiều (Thanh Xà đồng nhân văn)

Không thể nói

Vi thần có tội

Ở chung không phải ngoài ý muốn

Tranh ảnh : Link

Ta cũng chẳng muốn thế này đâu, chỉ tại cái tay ta táy máy, ức chế không chịu nổi, về sau cảm phiền mọi người dời bước đi sang bên kia nha

Advertisements
Đăng tải tại Khác | %(count) bình luận